Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Kadr i Szkolenia

Dyrektor: Marlena Antoniak

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 01 07
Fax: +48 22 826 57 25

Informację sporządził/a: Bożena Kluszczyńska

Zgodnie z 35. paragrafem Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadań własnych Biura Kadr i Szkolenia należy:
 
1) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ministerstwie, w szczególności w zakresie:
 
a) rekrutacji,
b) polityki szkoleniowej,
c) rozwiązań innowacyjnych projektów,
d) koordynacji procesu opisów stanowisk pracy,
e) ocen okresowych (i indywidualnych programów rozwoju zawodowego);
 
2) prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników ministerstwa;
 
3) organizowanie służby przygotowawczej, koordynacja przeprowadzania egzaminów końcowych;
 
4) organizowanie praktyk, staży zawodowych oraz wolontariatu;
 
5) prowadzenie rejestrów:
 
a) zwolnień lekarskich pracowników oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) krajowych delegacji służbowych pracowników i członków kierownictwa ministerstwa,
c) oświadczeń majątkowych;
 
6) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 
7) sporządzanie na podstawie danych kadrowych deklaracji PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
 
8) współpraca z oddziałami ZUS z zakresu właściwości biura; 
 
9) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie ministerstwa; 
 
10) planowanie projektu budżetu państwa części 24 w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w ujęciu klasycznym i zadaniowym;
 
11) monitorowanie realizacji wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych ministerstwa oraz sporządzanie zaangażowania w tym zakresie;
 
12) sporządzanie wniosków o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 
13) wystawianie zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy dla byłych pracowników ministerstwa i zlikwidowanych instytucji nadzorowanych i podległych ministrowi w zakresie kadr;
 
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów cywilno-prawnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 
15) sporządzanie umów użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych;
 
16) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz współprowadzonych przez ministra;
 
17) przekazywanie do Biura Dyrektora Generalnego powołań dyrektorów instytucji kultury utworzonych przez ministra;
 
18) realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem emerytalnym twórców oraz obsługa Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;
 
19) sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz Szefa Służby Cywilnej z zakresu właściwości biura;
 
20) obsługa Komisji Dyscyplinarnej w ministerstwie;
 
21) prowadzenie spraw dotyczących reklamowania kierownictwa i pracowników ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
 
22) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, POIiŚ, MF EOG oraz NMF w zakresie kompetencji biura;
 
23) dokonywanie sprawozdań i analiz w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w POIiŚ oraz MF EOG i Norweskiego MF w ramach programów.
 
Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska
Ostatnia aktualizacja - 02.04.2020 o godz. 10:45 przez Jan Jabłoński