Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Ministra

Dyrektor: Tomasz Laskus

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 04 31
Fax: +48 22 826 07 26

Informację sporządził/a: Bożena Ułaś

ZADANIA BIURA MINISTRA

 • obsługa biurowa współpracy ministra z organami władzy i administracji rządowej RP, władzami: związków zawodowych, stowarzyszeń oraz związków twórców i działaczy kultury, a także innych organizacji i ciał opiniodawczo-doradczych - w porozumieniu z Gabinetem Politycznym ministra;
   
 • obsługa sekretariatów członków kierownictwa ministerstwa oraz szefa Gabinetu Politycznego ministra;
   
 • obsługa finansowa członków kierownictwa ministerstwa;
   
 • przedkładanie do podpisu pism przygotowanych przez komórki organizacyjne oraz realizacja przedstawionej korespondencji członków kierownictwu ministerstwa, a także dekretowanie korespondencji w zakresie spraw określonych przez ministra;
   
 • prowadzenie terminarza zajęć członków kierownictwa ministerstwa;
   
 • koordynowanie wyjazdów krajowych ministra;
   
 • sporządzanie wykazu najważniejszych wydarzeń kulturalnych z udziałem ministra oraz jubileuszy twórców;
   
 • organizowanie - w porozumieniu z Gabinetem Politycznym ministra - uroczystych spotkań u członków kierownictwa ministerstwa;
   
 • prowadzenie spraw organizacyjnych wynikających z działalności Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji;
   
 • monitorowanie realizacji spraw kierowanych do ministra przez posłów i senatorów, w tym zapytań poselskich i interpelacji;
   
 • nadzorowanie terminowości realizacji spraw wynikających dla ministra ze współpracy Rządu z Parlamentem;
   
 • obsługa organizacyjna posiedzeń członków kierownictwa ministerstwa, sporządzanie protokołów i monitorowanie realizacji ustaleń;
   
 • prowadzenie spraw dotyczących patronatów i komitetów honorowych;
   
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych oraz resortowych: Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także przyznawaniem dyplomów ministra;
   
 • koordynowanie spraw związanych z pochówkiem wybitnych twórców kultury;
   
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą recepcyjną spotkań, narad i konferencji członków kierownictwa oraz koordynacja działań recepcyjnych związanych z realizacją kalendarza spotkań ministra;
   
 • prowadzenie wykazu oraz przekazywanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sprawozdań z działalności ciał opiniodawczo-doradczych.

Informację sporządził/a: Anna Krysztosiak

Ostatnia aktualizacja - 01.05.2021 o godz. 07:48 przez Jan Jabłoński