Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Dyrektor: Paulina Florjanowicz

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 42 10 450
Fax: +48 22 42 10 190
ddk(at)mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński

Zakres działalności Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
 
1) Prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z nadzoru ministra nad muzeami oraz instytucjami kultury działającymi w obszarze polityki pamięci, dla których minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym;
 
2) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką muzealiami, w tym dotyczących czynności prawnych oraz spraw związanych z wykreśleniem z inwentarza muzealiów;
 
3) Obsługa Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej;
 
4) Koordynacja zadań w zakresie upowszechniania zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów oraz współpraca w tym zakresie z organami ochrony zabytków i instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami;
 
5) Koordynacja spraw dotyczących udzielania przez Skarb Państwa poręczenia wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów składających się na wystawy artystyczne organizowane przez muzea i innych organizatorów wystaw w zakresie właściwości departamentu;
 
6) Prowadzenie spraw dotyczących wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w muzeach stanowisk muzealników oraz koordynacja spraw o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika;
 
7) Prowadzenie Państwowego Rejestru Muzeów;
 
8) Inicjowanie i koordynowanie prac nad strategiami rozwoju muzeów w Polsce oraz monitorowanie zmian prawa w zakresie muzealnictwa inicjowanie działań legislacyjnych w tym zakresie;
 
9) Koordynacja promocji zbiorów muzealnych i dorobku polskiego muzealnictwa w kraju i za granica;
 
10)Koordynacja wdrażania standardów z zakresu muzealnictwa wynikających z zakresu prawa UE oraz nadzór nad realizacją programów i projektów międzynarodowych dotyczących muzeów i muzealnictwa, których stroną jest minister;
 
11) Realizacja zadań ministra w zakresie podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej poprzez:
 
a) koordynację działań instytucji podległych w zakresie organizowania obchodów rocznic narodowych i państwowych,
b) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w o obszarze polityki pamięci, promowania i upowszechniania wiedzy o historii Polski i polskim dziedzictwie,
c) prowadzenie prac analitycznych, koncepcyjnych i programowych,
d) popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej oraz ich znaczenia dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej;
 
12) Obsługa, w tym finansowa, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, organu opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów;
 
13) Realizacja zadań ministra, w tym zadań wynikających z umów międzynarodowych, związanych ze sprawowaniem opieki w granicach RP nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi, pomnikami zagłady i ich strefami ochronnymi wraz z przygotowywaniem decyzji w trybie odwoławczym;
 
14) Realizacja trwałych upamiętnień w miejscach pamięci narodowej, w tym w miejscach walk i męczeństwa Narodu Polskiego oraz upamiętnień związanych z nimi faktów, wydarzeń, postaci;
 
15) Opiniowanie stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii;
 
16) Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w pozyskiwaniu ekspertów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w dokumencie rządowym pt. „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej”, w zakresie właściwości departamentu;
 
17) Koordynacja realizacji zadań przypisanych ministerstwu z tytułu uczestnictwa jego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 
Informację sporządził/a: Marta Malik
Ostatnia aktualizacja - 08.08.2018 o godz. 13:43 przez Krzysztof Krukowski