Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Dyrektor: Monika Smoleń-Bromska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 6925 410
Fax: +48 22 69 25 440
dfe@mkidn(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Wanda Strzelczak

Do zadań własnych DEPARTAMENTU FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH należy:

 1. współpraca z organami i instytucjami UE w szczególności z Radą UE, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim w tym:
  1. obsługa Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportuoraz Komitetu ds. Kultury,
  2. przygotowanie stanowisk Rządu w odniesieniu do dokumentów z sektora kultury.
    
 2. realizacja zadań wynikających z udziału ministra w centralnym systemie koordynacji polityki europejskiej RP, w tym w pracach Komitetu ds. Europejskich, prowadzenie spraw wynikających z działalności Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem RP w UE;
   
 3. prace związane z  wdrażaniem Europejskiego Znaku Dziedzictwa;
   
 4. uczestnictwo w grupach roboczych ad hoc oraz grupach Otwartej Metody Koordynacji,
   
 5. koordynowanie zadań ministra w zakresie programów UE (w tym Kreatywna Europa i Europa dla Obywateli);
   
 6. realizacja zadań wynikających z wdrażania inicjatyw europejskich w Polsce;
   
 7. koordynacja zadań związanych z polityką regionalną UE w obszarze kultury (w tym współpraca z Komisją Europejską i Sekretariatem Generalnym Rady UE w obszarze polityki regionalnej UE)oraz programowanie i pozyskiwanie funduszy europejskich dla kultury;
   
 8. realizowanie zadań dotyczących występowania pomocy publicznej w programach finansowanych ze środków europejskich;
   
 9. wdrażanie VIII Priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w ramachPOIiŚ na lata 2014-2020, w tym:
  1. programowanie zakresu i warunków udzielania wsparcia organizacja naborów i ocena projektów, prowadzenie procedury odwoławczej, monitoring i ewaluacja Priorytetu, sprawozdawczość z wdrażania Priorytetu,
  2. kontrole projektów realizowanych w ramach Priorytetu,
  3. prace związane ze sporządzaniem i aktualizacją procedur dotyczących wdrażania Priorytetu,
    
 10. monitorowanie oraz zapewnienie trwałości efektów wdrażania XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ 2007-2013;
   
 11. wdrażanie programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w zakresie kultury, w tym:
  1.  programowanie zakresu i warunków udzielania wsparcia
  2. organizacja naborów i ocena projektów, prowadzenie procedury odwoławczej,
  3. monitoring i ewaluacja wdrażania Mechanizmów,
  4. opracowywanie  procedur dotyczących wdrażaniaprogramów, kontakty z Biurem Mechanizmów Finansowych i Państwami – darczyńcami.
    
 12. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu systemowego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” finansowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020, w tym:
  1. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacja dokumentacji,
  2. przygotowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW) umowy o dofinansowania projektu, a także aneksów,
  3. bieżący monitoring i nadzór nad realizacją projektu,
  4. współpraca z jednostkami i instytucjami w zakresie wdrażania projektu oraz I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju) i innymi instytucjami zewnętrznymi (m.in. Inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska),
  5. czynności wynikające z przyjętej metodyki zarządzania projektem: udział w Komitecie Sterującym (KS), realizacja zadań Kierownika Projektu (KP), organizacja i obsługa spotkań KS i KP.
    
 13. koordynacja prac związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem Kontraktów Terytorialnych w zakresie przedsięwzięć kulturalnych oraz sprawozdawanie z realizacji przedsięwzięć i projektów zawartych w Kontraktach Terytorialnych;
   
 14. udział w pracach komitetów i grup roboczych powołanych w celu wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz w ramach zarządzania Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020);
   
 15. prowadzenie prac związanych z wdrażaniem Programu Promesa ministra;
   
 16. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach środków POIiŚ 2014-2020 oraz EOG.

Informację sporządził/a: Monika Ptaszek

Ostatnia aktualizacja - 12.03.2018 o godz. 12:45 przez Krzysztof Krukowski