Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo dziennika

Dziennik Urzędowy 2014Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Plik
1

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-01-24 0 kB
2

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-01-24 0 kB
3

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-01-24 0 kB
4

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-14 0 kB
5

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-14 0 kB
6

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-14 0 kB
7

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-14 0 kB
8

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-26 0 kB
9

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego dotyczącego reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-02-26 0 kB
10

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania czlonków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-07 0 kB
11

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-07 0 kB
12

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-07 0 kB
13

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-20 0 kB
14

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-20 0 kB
15

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-20 0 kB
16

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie obiegu elektronicznego dokumentów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-20 0 kB
17

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-25 0 kB
18

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-03-25 0 kB
19

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowane


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-01 0 kB
19

Załączniki do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowane (poz.19) 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-01 0 kB
20

Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-02 0 kB
21

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zamku Królewskiego w Warszawie - Pomnika Historii i Kultury Narodowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-02 0 kB
22

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-02 0 kB
23

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-22 0 kB
24

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-22 0 kB
25

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Książki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-04-22 0 kB
26

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-06-09 0 kB
27

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-06-11 0 kB
28

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-06-11 0 kB
29

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-07-03 0 kB
30

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2014/2015 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-07-03 0 kB
31

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-07-17 0 kB
32

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-07-17 0 kB
33

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-07-17 0 kB
34

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie dorobku zawodowego wymaganego do zajmowania w muzeach stanowisk kustosza dyplomowanego i kustosza


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-08-06 0 kB
35

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-08-20 0 kB
36

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-08-20 0 kB
37

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-09-29 0 kB
38

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-09-29 0 kB
39

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-09-29 0 kB
40

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-09-29 0 kB
41

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 września 2014 r. o zamiarze i przyczynach podziału państwowej instytucji kultury Narodowe Centrum Kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-09-30 0 kB
42

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-10-22 0 kB
43

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-04 0 kB
44

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-04 0 kB
45

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-04 0 kB
46

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB
47

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego DZIEDZICTWO-2015


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB
48

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury - Narodowe Centrum Kultury i utworzenia państwowej instytucji kultury - Europejska Sieć Pamięć i Solidarność


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB
48

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury - Narodowe Centrum Kultury i utworzenia państwowej instytucjim kultury - Europejska Sieć Pamięć i Solidarność 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB
49

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB
50

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2014-12-31 0 kB