Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo dziennika

Dziennik Urzędowy 2017

Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Plik
1

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-01-31 0 kB
2

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Biuro Programu "Niepodległa"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-01-31 0 kB
3

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Biuru Programu "Niepodległa"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-01-31 0 kB
4

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-02-15 0 kB
5

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-02-15 0 kB
6

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-02-16 0 kB
7

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-02-28 0 kB
8

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-02-28 0 kB
9

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-03-01 0 kB
10

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2017 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-03-28 0 kB
11

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-03-29 0 kB
12

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-04-06 0 kB
13

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-04-12 0 kB
14

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-04-12 0 kB
15

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-04-28 0 kB
16

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-09 0 kB
17

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-09 0 kB
18

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-10 0 kB
19

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-10 0 kB
20

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2017 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-10 0 kB
21

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-18 0 kB
22

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
23

Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
24

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Książki 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
25

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
26

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
27

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
28

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-29 0 kB
29

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-05-31 0 kB
30

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-01 0 kB
31

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Żydów Polskich Polin


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-01 0 kB
32

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-01 0 kB
33

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-13 0 kB
34

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-13 0 kB
35

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. o sprostowaniu błędu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-21 0 kB
36

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-06-29 0 kB
37

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-06 0 kB
38

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Plastycznych w Kole 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
39

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Plastycznego w Kole


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
40

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
41

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyłączenia Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
42

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie w Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
43

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
44

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
45

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
46

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
47

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-12 0 kB
48

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-18 0 kB
49

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-18 0 kB
50

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-19 0 kB
51

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Polskiej Opery Królewskiej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-25 0 kB
52

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Operze Królewskiej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-07-25 0 kB
53

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-02 0 kB
54

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-02 0 kB
55

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-02 0 kB
56

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw realizacji Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-17 0 kB
57

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Kadr"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-25 0 kB
58

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw archiwów społecznych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-08-31 0 kB
59

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-05 0 kB
59

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-05 0 kB
60

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nazwy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-14 0 kB
61

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-14 0 kB
62

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-26 0 kB
63

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-26 0 kB
64

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-28 0 kB
65

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Zebra"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-28 0 kB
66

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-28 0 kB
67

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wytycznych do programu "Ochrona zabytków" na rok 2018


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-28 0 kB
68

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2017 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-09-28 0 kB
69

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. o zamiarze i przyczynach podziału państwowej instytucji kultury Instytut Książki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-10-11 0 kB
70

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-10-17 0 kB
71

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-10-17 0 kB
72

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-10-31 0 kB
73

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-08 0 kB
74

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-14 0 kB
75

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-14 0 kB
76

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-21 0 kB
77

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-21 0 kB
78

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-11-21 0 kB
79

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-05 0 kB
80

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji i sposobu wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-08 0 kB
81

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-12 0 kB
82

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-12 0 kB
83

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-15 0 kB
84

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-15 0 kB
85

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-15 0 kB
86

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-18 0 kB
87

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-18 0 kB
88

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Organizacji Instytutu Solidarności i Męstwa 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-19 0 kB
89

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-21 0 kB
90

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-21 0 kB
91

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-22 0 kB
92

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-22 0 kB
93

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: twyderka
2017-12-22 0 kB