Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Wyniki kontroli POIiŚ


Formularz kończący kontrolę w trybie ex-post aneksu nr 6 z 19.02.2021 r. do umowy nr WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneksu nr 7 z 23.10.2020 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w trybie ex aneksu nr 4 z 24.02.2021 r. dla umowy nr 513/2018 z 11.05.2018 r. na „Budowę organów piszczałkowych dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 26 maja 2020 r. do umowy nr 5-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 2 czerwca 2020 r. do umowy nr 3-S-2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w ramach projektu pn. „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” nr POIS.08.01.00-14-0007/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 3 z dnia 08.02.2020 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 15.12.2020 r. do umowy nr 17/2019 z dnia 28.02.2019 r. w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii” nr POIS.08.01.00-00-1080/16.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola aneksu nr 3 z 2.11.2020 r. do umowy nr ZP/1/2019 z 21.01.2019 r. Muzeum Narodowego w Lublinie POIS.08.01.00-00- 0073/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 z dnia 29.04.2020r. do umowy nr 46/01/2019/RZ z dnia 21.01.2019r. w ramach projektu pn. „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post aneks nr 5 z 12.01.2021 r. do umowy nr. WZP.273.1.2019 z 25.01.2019 r. na „Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr XII z dnia 26.11.2020 r. do umowy z dnia 17 października 2018 r. na „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 10 (82/2020) z dnia 16.10.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 11 (119/2020) z dnia 14.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 12 (125/2020) z dnia 18.12.2020 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 8 z 11.02.2021 r. do umowy nr 361/2018 z 23.11.2018 r. na Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-4/2020 na dostawę i montaż systemu elektroakustycznego.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr ASP-ZP-5/II/2020 na zakup krzeseł tapicerowanych.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 5 z dnia 5.06.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 31.08.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 7 z dnia 30.11.2020 r. do umowy Nr 27/2018/X z dnia 20 marca 2018 r. w ramach projektu „Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” nr POIiŚ.08.01.00-00-1079/16

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 1 z 1.12.2020 r. do umowy nr 24/DAG/R/19 z 30.05.2019 r. na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej POIS.08.01.00-00-0094/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 , z późn. zm.) na „Stworzenie dzieła artystycznego -  scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn Młyn Kultury – Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej POIS.08.01.00-00-0150/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 1009/16 „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex post umowy nr 29/G/2019 z 17.07.2019 r. - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Etap I.

Informacja wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnych do audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury Aneksu nr 1 z dnia 09.10.2020 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych”

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 17.05.2021 r. do umowy nr T.OR.KA.2013.02.2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r. do umowy nr 01/2019 z dnia 20 lutego 2019r. na roboty budowlane (umowa zawarta została z firmą Inter SAS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 36 lok. 60, NIP: 525-23-43-707).

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp na „Kompleksowe przygotowanie treści multimedialnychdo audioprzewodników w Muzeum Książąt Czartoryskich” (nr  sprawy EPZP- 271-25/20)

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 4 do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera
kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 3 z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr T-OR-KA-201/04/2018 z dnia 07.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wystąpienie pokontrolne Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Andrzej Szlonzak


Wyniki kontroli w trybie ex ante postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowanie PZP.01.04.202006.2021.

Wystąpienie pokontrolne

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 20.04.2021 r. do umowy nr OMA.073.1.2019 z dnia 30.09.2019 r. na „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Wyniki kontroli w trybie ex post aneksu nr 2 z 1.04.2021 r. do umowy nr 56/2019 z 27.03.2019 r. dla projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 4 z 16.02.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. w ramach projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 14.05.2019 r. do umowy z dnia 15.11.2018 r. nr 2018/U/0248/273/POiŚ w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1025/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Justyna Malińska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 3 z 9.12.2020 r. do umowy nr ASPUE/ 3/2018 z 25.09.2018 r. na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 21.03.2017 r. umowa nr 3/G/2017 z 10.01.2017 r. na usługi projektowe (projekt koncepcyjny i wykonawczy wystawy stałej - bez zastrzeżeń..

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex post w ramach projektu „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” POIS.08.01.00- 00-0091/17: - aneks nr 1 z 30.03.2017 r. umowa nr 4/G/2017 z 12.01.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu oraz modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - bez zastrzeżeń.

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola procedury zawarcia aneksu 4 z dnia 30 marca 2021r. do umowy nr 4/2019/PZP z dnia 15.07.2019r., której przedmiotem jest Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych oraz rozbudowy budynku wystawowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o numerze POIS.08.01.00-00-0096/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola aneksu nr 4 z dnia 23 października 2020r. do umowy nr 70/02/2020/RZ z dnia 25.02.2020r., której przedmiotem jest dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0015/17

Informacja o wynikach kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 7 z dnia 31.03.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 8 z dnia 10.06.2021 r. do umowy nr 17/2018 z dnia 15.03.2018 r. na „Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr 7/2021 z dnia 28.01.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt AGD

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 83/2020 z dnia 4.05.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 3 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020 r. do umowy nr 20/2020 z dnia 10.04.2020 r. na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny, dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w zakresie części 4 zamówienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź” w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-1013/16

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 18.03.2021 r. zawartego do umowy nr 472/DIM/PN/2020 z dnia 18.12.2020 r. na „Dostawę systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni Digital Signage

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 7 z 30.06.2021 r. do Umowy nr WZP.273.1.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dla projektu „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej” nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola aneksu 1 z dnia 28 kwietnia 2021r. do umowy nr 02/2019 z dnia 7 maja 2019 r., która dot. kompleksowej obsługi sprawozdawczoksięgowej projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Formularz kończący kontrolę

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne/p>

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 4 z dnia 14.05.2021 r. do umowy nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r. na „Dostawę i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowanie wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia” w zakresie części 1 zamówienia.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 5 z dnia 11 stycznia 2021r. do umowy nr BR-VII- 2122-1-19 z dnia 28.03.2019r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00- 1058/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 1 z 01.03.2021 r. do umowy nr 220.2021 z 09.02.2021 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – wyposażenie gastronomiczne. dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17- 00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Kontrola ex-post aneksu z dnia 29 marca 2019r. do umowy nr ITM- 2/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00- 00-1019/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Kontrola ex-post aneksu nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy nr MOB.D.271.1pn.2020 z dnia 29.01.2021r. w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-034/16

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Wyniki kontroli ex post aneksu nr 12 z 16.03.2021 r. do umowy nr 0334/18 z 11.05.2018 r. dla projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne” POIS.08.01.00-00-0006/16.

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2021 r. do umowy nr 11/02/DRWW/2021-A z dnia 19.02.2021 r. na dostawę 35 lamp industrialnych wraz ze źródłami światła LED (70 sztuk)

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 24.02.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 2 z dnia 26.03.2021 r. do umowy nr 12/02/DAG/2021-A z dnia 23.02.2021 r. na zakup videowall wraz z zestawem nagłośnienia

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 1 z dnia 02.04.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129) na „Dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli.

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla umowy nr 28.2021 z 02.02.2021 r. na wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17-00.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” POIS.08.01.00-00-0074/17

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post dla aneksu nr 4 z 13.05.2021 r. do umowy nr 196/2019 z 10.07.2019 r. „Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 13 (23/2021) z dnia 15.02.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0016/17-00 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 14 (51/2021) z dnia 31.03.2021 r. zawartego do umowy nr 100/2018 z dnia 24.10.2018 r. na „Realizację robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”;

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Kontrola ex-post aneksu nr 3 z dnia 30 września 2021 r. do umowy z dnia 13 września 2019r. na nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1005/17

Informacja o wyniku kontroli

Informację sporządził/a: Renata Lutostańska


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” nr projektu POIS.08.01.00-00-0046/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 3 z 31.12.2020 r. i aneksu nr 4 z 1.04.2021 r. do umowy nr 11/01/2020/UM z 15.01.2020 r. na wykonanie na podstawie pracy konkursowej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Informację sporządził/a: Wojciech Kulik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-0008/17

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu z dnia 15.04.2021 r. zawartego do umowy nr DAM-283-4/20 z dnia 29.12.2020 r. na „Stworzenie dzieła artystycznego - scenariusza i artystycznego wykonania wystawy „Archiwum Opowieści Teatralnych” dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 (CPV: 92312200-3)”.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu POIS.08.01.00-00- 0083/17 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Formularz kończący kontrolę w trybie ex post Aneksu nr 5 z dnia 24.06.2021 r. do umowy nr 06/03/DAG/2021-A z dnia 22.03.2021 r. na dostawę wyposażenia - mebli do przestrzeni biurowych, socjalnych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych udostępnianych zwiedzającym – na potrzeby projektu – zamówienie udzielane w częściach: część I meble socjalne i biurowe

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik


Informacja o wyniku kontroli w ramach projektu pn. „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” nr POIS.08.01.00-14-003/16.

Formularz z informacją o wynikach kontroli w trybie ex post aneksu nr 5 z 25.06.2021 r. do umowy nr 150/BN/2018 z 9.08.2018 r. projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” POIS.08.01.00-14-0003/16.

Informację sporządził/a: Agnieszka Rutkowska-Komornik

Ostatnia aktualizacja - 19.10.2021 o godz. 12:56 przez Jan Jabłoński