Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dziedzictwo narodowe

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 listopada 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. poz. 987, z późn.zm.) Pobierz plik | 66 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 Pobierz plik | 784 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. poz. 494)” – stan na dzień 11 stycznia 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. Pobierz plik | 237 KB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. poz. 1471)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. Pobierz plik | 233 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. poz. 1158)”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Pobierz plik | 682 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. Nr 91, poz. 567)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 Pobierz plik | 1010 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. Nr 91, poz. 569)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 Pobierz plik | 485 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. poz. 1719)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 813 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. poz. 1769)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 844 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1749)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 852 KB
 • Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

 • Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168 oraz z 2019 r. poz. 730) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 listopada 2019 r.”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr16, poz. 168) Pobierz plik | 37 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" (Dz. U. Nr 149, poz. 1234, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 5 lipca 2005 Pobierz plik | 714 KB
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1881)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1881) Pobierz plik | 1 MB
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 213)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. Pobierz plik | 403 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 23)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. Pobierz plik | 266 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich (Dz. U. poz. 127) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” - stan prawny na dzień 4 grudnia 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. Pobierz plik | 34 KB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa  
Ostatnia aktualizacja - 24.01.2019 o godz. 12:44 przez Jan Jabłoński