Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Organizowanie działalności kulturalnej

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 26.11.2019 r

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) Pobierz plik | 72 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (Dz. U. poz. 69)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej Pobierz plik | 912 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (Dz. U. poz. 70)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. poz. 610)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 Pobierz plik | 629 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. poz. 612)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374)”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz plik | 288 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. z 2017 r. poz. 802)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. Pobierz plik | 425 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. poz. 1298)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 lipca 2015 Pobierz plik | 725 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724)”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r Pobierz plik | 262 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr 120, poz. 821)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 Pobierz plik | 30 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1798)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. Pobierz plik | 696 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2100)”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r Pobierz plik | 273 KB
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 26.11.2019 r.”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Pobierz plik | 122 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 17)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. Pobierz plik | 286 KB
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” dotyczących MKiDN – stan na dzień 26 listopada 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Pobierz plik | 13 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (Dz. U. poz. 39)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego Pobierz plik | 701 KB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (Dz. Urz. MKiDN poz. 15)

  Data dodania 19.01.2021 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków Pobierz plik | 914 KB
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 26 listopada 2019 r

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 13 listopada 2003 Pobierz plik | 95 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (dz. U. poz. 737)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 Pobierz plik | 1 MB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa  
Ostatnia aktualizacja - 06.05.2016 o godz. 11:35 przez Administrator