Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo archiwalne

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 listopada 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, z późn zm.) Pobierz plik | 97 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania Pobierz plik | 729 KB
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr206 , poz. 1517)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów Pobierz plik | 566 KB
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. Pobierz plik | 3 MB
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych(Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 Pobierz plik | 3 MB
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 Pobierz plik | 3 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 Pobierz plik | 4 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 Pobierz plik | 710 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 Pobierz plik | 651 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 Pobierz plik | 379 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie (Dz. U. poz. 1410)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r Pobierz plik | 752 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 650)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 Pobierz plik | 693 KB
 • Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1733)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | rozporządzenie z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 693 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych (Dz. U. poz. 979)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 Pobierz plik | 693 KB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa  
Ostatnia aktualizacja - 06.05.2016 o godz. 11:04 przez Administrator