Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo biblioteczne

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Pobierz plik | 362 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1948)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 Pobierz plik | 252 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz. U. poz. 198)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137 i 1775 oraz z 2018 r. poz. 2427) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 10 stycznia 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski -

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek Pobierz plik | 36 KB
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 1406)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej Pobierz plik | 642 KB
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowejoraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 340)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. Pobierz plik | 726 KB
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 984)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej Pobierz plik | 580 KB
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 1238)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 Pobierz plik | 983 KB
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U. poz. 1291)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej Pobierz plik | 437 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283)

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów Pobierz plik | 4 MB
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 353)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz MKIDNarodowego z dnia 6 września 2013 Pobierz plik | 252 KB
 • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

 • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 545)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 19.01.2021 | Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych Pobierz plik | 222 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. 1997 Nr 29, poz. 161)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.01.2021 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 Pobierz plik | 743 KB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa  
Ostatnia aktualizacja - 16.01.2017 o godz. 14:28 przez Administrator