Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informuję, że z dniem 16 kwietnia 2014 r. w życie weszła ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 423). Ustawa ta dokonuje istotnych zmian w systemie zamówień publicznych. Zmiany te są szczególnie doniosłe dla działalności kulturalnej i realizują postulaty środowisk związane z liberalizacją systemu zamówień publicznych.

Zmiany w Zamówieniach publicznych dotyczą:

 1. wyłączenia stosowania ustawy dla zamówień z zakresu kultury do kwoty 207.000 euro (próg unijny), przy czym:
  • wyłączenie to dotyczy wyłącznie usług i dostaw związanych z:
   • organizacją różnego typu imprez;
   • przedsięwzięciami z zakresu edukacji kulturalnej;
   • gromadzeniem materiałów bibliotecznych oraz muzealiów,
 2. w/w zmianom towarzyszy zmiana w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzająca ogólne zasady dokonywania zamówień w kulturze pomiędzy standardowym progiem bagatelności (projektowane 30.000 euro) a progiem unijnym (200.000 euro) polegające na:
  • obowiązku zamieszczania w BIP na własnej stronie podmiotowej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu;
  • obowiązku zamieszczania w BIP na własnej stronie podmiotowej informacji komu zamówienie zostało udzielone lub o odstąpieniu od zamówienia;
  • obowiązku respektowania przez zamawiającego ogólnie sformułowanych reguł: przejrzystości, równego traktowania wykonawców usługi lub dostawy ale też uwzględnienia specyficznych okoliczności związanych z zamówieniem.
 3. możliwości nieujawniania następujących informacji o wykonawcy zamówienia udzielonego w trybie z wolnej ręki:
  • danych osobowych w przypadku zamówienia w zakresie działalności kulturalnej udzielonego w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (np. zakup danego obrazu od kolekcjonera)
  • wysokości honorarium w przypadku zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej udzielonego w trybie z wolnej ręki.

Oprócz ww. zmian, projekt zawiera istotny dla kultury przepis dotyczący zniesienia obowiązku wykonawcy do składania oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (np. dyrygent, światowej sławy śpiewak czy tancerz).

Pobierz plik

Informację sporządził/a: Adrianna Szubielska

Ostatnia aktualizacja - 18.04.2014 o godz. 06:00 przez Administrator