Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Szkolnictwo artystyczne

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) Pobierz plik | 249 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. Pobierz plik | 122 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1375)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. Pobierz plik | 718 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. Pobierz plik | 520 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2248)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. Pobierz plik | 3 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258 oraz z 2018 r. poz. 1024) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Pobierz plik | 53 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761, z późn. zm.) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. Pobierz plik | 35 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 269)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. Pobierz plik | 763 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2007 r. poz. 1530) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. Pobierz plik | 35 KB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. Pobierz plik | 280 KB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Pobierz plik | 511 KB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. poz. 1436 oraz z 2011 r. poz. 1526) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. Pobierz plik | 43 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. Pobierz plik | 769 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1626)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. Pobierz plik | 59 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1646)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. Pobierz plik | 718 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 381)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. Pobierz plik | 336 KB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. Pobierz plik | 842 KB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. Pobierz plik | 743 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 977)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. Pobierz plik | 682 KB
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 poz.276) - wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 poz.276) Pobierz plik | 306 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. z 2019 r. poz. 91)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. Pobierz plik | 337 KB
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1982 r. – Karta nauczyciela

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) - wyciąg przepisów z systemu „Legalis” - stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) Pobierz plik | 182 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, z zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2019 r. poz. 148) – wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. Pobierz plik | 41 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 784)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. Pobierz plik | 789 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. poz. 290)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 12 marca 2001 r. Pobierz plik | 23 KB
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) - wyciąg przepisów z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 27 października 2017 r. Pobierz plik | 225 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 2481)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz plik | 5 MB
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Pobierz plik | 848 KB
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Pobierz plik | 287 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 693)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 marca 2018 r. Pobierz plik | 254 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1531)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2018 r. Pobierz plik | 270 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 marca 2018 r. Pobierz plik | 250 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. poz. 301)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 stycznia 2018 r. Pobierz plik | 243 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 2474)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 21 grudnia 2017 r. Pobierz plik | 265 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 2199)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 20 listopada 2017 r. Pobierz plik | 238 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. poz. 2058)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 30 października 2017 r. Pobierz plik | 242 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1959)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 17 października 2017 r. Pobierz plik | 227 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1793)

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 6 września 2017 r. Pobierz plik | 5 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763 oraz z 2018 r. poz. 1161) – wyciąg z systemu „Legalis” - stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 6 września 2017 r. Pobierz plik | 129 KB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485) – wyciąg z systemu „Legalis” - stan na dzień 28 lutego 2019 r.

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 28.02.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 26 maja 2017 r. Pobierz plik | 40 KB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa  
Ostatnia aktualizacja - 28.02.2019 o godz. 14:20 przez Jan Jabłoński