Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Majątek MKiDN

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało nieodpłatnie składniki majątku ruchomego (1293 szt.) w formie darowizny do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Informację sporządził/a: Monika Bagińska


Aktualizacja danych posiadanego przez MKiDN majątku środków trwałych (ŚT) w podziale na grupy. Wykazanie stanu posiadanego majątku nieruchomego, ruchomego, dóbr kultury (DK), zbiorów bibliotecznych (ZB) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
na dzień 31.12.2019 r.

Informację sporządził/a: Monika Bagińska


WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ DÓBR KULTURY  ZA ROK 2018

dane na dzień 31.12.2018 r.

Grupa   Klasyfikacja środka trwałego Wartość na
31.12.2018
Umorzenie na
31.12.2018
Wartość netto
na 31.12.2018
poz. w
bilansie
0 000 Grunty 75 455 000,00 0,00 75 455 000,00 A.II.1.1
1 100 Budynki i lokale 106 853 591,35 24 753 020,57 82 100 570,78 A.II.1.2
4 400 Zespoły komputerowe 9 298 756,76 8 201 762,65 1 096 994,11 A.II.1.3
5 500 Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty 150 367,94 143 487,09 6 880,85 A.II.1.3
6 600 Urządzenia techniczne 1 277 402,86 1 143 868,03 133 534,83 A.II.1.3
7 700 Środki transportu 2 675 264,52 2 041 419,81 633 844,71 A.II.1.4
8 800 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3 685 122,27 3 382 933,46 302 188,81 A.II.1.5
      199 395 505,70 39 666 491,61 159 729 014,09  
WNiP   Wartości niematerialne i prawne 4 376 529,42 4 175 616,28 200 913,14 A.I
ZB   Zbiory Biblioteczne 1 929,69 1 929,69 0,00 A.II.1.5
DK   Dobra Kultury 6 424 099,86 0,00 6 424 099,86 A.II.1.5

Informacje sporządziła: Beata Ostrowska

Opis do stanu majątku z grup „0” i „1” 

Stan na dzień 31.12.2018 r.

gr.„0” GRUNTY

 1. Działka zabudowana w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i 21/23 – siedziba główna ministerstwa (dz. ew. nr 47 obręb 5-03-05) własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 161/IV/98 z dnia 07.04.1998 r.
 2. Działka zabudowana w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 (dz. ew. nr 72 obręb 1-02-25) własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr  30/02 z dnia 3.07.2002 r.(działka wyodrębniona w grudniu 2016 r. na podstawie Operatu Szacunkowego).
 3. Działka niezabudowana w Warszawie przy  ul. Nowoursynowskiej (dz. ew. nr 2/1 obręb 1-10-37) własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 15/07 z dnia 17.04.2007 r., użyczona Muzeum Historii Polski.

 gr. „1” NIERUCHOMOŚCI

 1. Budynek w Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 „Pałac Potockich” (siedziba główna MKiDN) - własność Skarbu Państwa, przekazany w trwały zarząd MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 161/IV/98 z dnia 7.04.1998r
 2. Budynek w Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 „Kamienica Lanciego” (siedziba główna MKiDN) - własność Skarbu Państwa, przekazany w trwały zarząd MKiDN  na podstawie decyzji  MSWiA nr 161/IV/98 z dnia 07.04.1998 r.
 3. Budynek w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 - własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 161/IV/98 z dnia 04.07.1998 r., użyczony Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.
 4. Nieruchomość zabudowana w Zakopanem przy ul. Droga do Białego 12 - willa„Astoria” - własność Skarbu Państwa, księga wieczysta 1636 z dnia 15.02.1960 r., użyczona Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej.
 5. Garaż podziemny w Warszawie przy ul. Trębacka 3/5 - własność Skarbu Państwa, przekazany w trwały zarząd MKiDN  na podstawie decyzji  MSWiA nr 161/IV/98 z dnia 07.04.1998 r.
 6. Nieruchomość zabudowana w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 - „Park krajobrazowy z d.dworem Pusłowskich” – własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 30/02 z dnia 3.07.2002 r.
 7. Nieruchomość „Zamek Ostrogskich” w Warszawie przy ul. Okólnik 1  - własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 28/05 z dnia 08.07.2005 r., wydzierżawiona Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.
 8. Nieruchomość Zespół Pałacowo – Parkowy Otwock Wielki  gm. Karczew – własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie MKiDN na podstawie decyzji MSWiA nr 81/03 z dnia 10.09.2003 r., użyczona Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Informację na podstawie Księgi Inwentarzowej oraz informacji uzyskanej od Wydziału Zarządzania Infrastrukturą sporządziła:  Marzena Dobrzyńska


Aktualizacja danych posiadanego przez MKiDN majątku środków trwałych (ŚT) w podziale na grupy. Wykazanie stanu posiadanego majątku nieruchomego, ruchomego, dóbr kultury (DK), zbiorów bibliotecznych (ZB) oraz wartości niematerialnych i prawnych(WNiP) na dzień 31.12.2017 r.

Informację sporządził/a: Marzena Dobrzyńska


Aktualizacja danych posiadanego przez MKiDN majątku środków trwałych w podziale na grupy. Wykazanie stanu posiadanego majątku nieruchomego, ruchomego, dóbr kultury (DK) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) na dzień 31.12.2016 r.

Informację sporządził/a: Marzena Dobrzyńska


Aktualizacja danych posiadanego przez MKiDN majątku tj. dot. opisu stanu posiadanego majątku nieruchomego oraz wartości posiadanych środków trwałych (wg. grup) na dzień 31.12.2015 r.

Pobierz pliki:

Informację sporządził/a: Marzena Dobrzyńska


Zobacz także:


 

Ostatnia aktualizacja - 01.03.2021 o godz. 15:34 przez Jan Jabłoński