Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

 • OGŁOSZENIE

  16.09.2021

  o nieodpłatnym przekazaniu mienia ruchomego

 • Obwieszczenie

  06.09.2021

  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2021, 710 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021, 735)

  zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją z 1.09.2021 r., znak: DOZOAiK. 650.10.2021.UB, uchylił w całości decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26.11.2020 r., znak: RD.5140.31.2020.DW wpisującą do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-1573/M, historyczny układ urbanistyczny miasta Skawina – jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania na stronie BIP MKDNiS.

 • OBWIESZCZENIE

  18.08.2021 zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu z urzędu przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części historycznego układu urbanistycznego miejscowości Brzostek
 • Obwieszczenie

  13.08.2021

  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2021, 710 ze zm.) oraz art. 49, 49a oraz 49b Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021, 735)

 • Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r.

  20.07.2021 Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612)
 • Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022

  20.07.2021 Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612)
 • OBWIESZCZENIE

  14.07.2021 Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2021, 710) oraz art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021, 735)
 • Konkurs o stypendia z programu „Gaude Polonia” na 2022 rok

  12.07.2021 Stypendia w ramach programu Gaude Polonia
 • Decyzja administracyjna w sprawie reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie praw autorskich do scenariuszy utworów audiowizualnych

  30.06.2021
 • Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  23.06.2021 o wysokości dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, przyznanych uczelniom artystycznym na rok 2021
Strony:   1-10 z 349
Ostatnia aktualizacja - 16.09.2021 o godz. 09:24 przez Jan Jabłoński