Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

OBWIESZCZENIE

19.11.2020

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2020, 282 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2020, 256 ze zm.)

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po rozpatrzeniu odwołań stron postępowania, decyzją z 23.10.2020r., znak: DOZ-OAiK.650.810.2020.UB, uchylił w całości decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 3 marca 2020 r., znak: DNT.5130.1.2019, RD.5130.6.2020.DW wpisującą do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-1542/M, historyczny układ urbanistyczny części miasta Zakopanego, w granicach obszaru: oś ul. Witkiewicza od północy, Potok Foluszowy od zachodu, od południa rejon ul. Zwierzynieckiej od przecięcia z Potokiem Foluszowym, przez otoczenie pomnika T. Chałubińskiego, do Bulwarów Słowackiego, od wschodu Bulwary Słowackiego i podnóże zboczy Antałówki wraz z gmachem hotelu Bristol w granicach działki nr 148/22 obr. 12 - jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania na stronie BIP MKiDN, stronie BIP Miasto Zakopane oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane.


Treść decyzji 

Informację sporządził/a: Urszula Bryłowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 19.11.2020 o godz. 11:15 przez Jan Jabłoński