Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyka absolwencka nieodpłatna

Praktykę absolwencką nieodpłatną w MKiDN może odbyć osoba, która:

1) ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;
2) w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej nie ma ukończonego 30. roku życia;
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki absolwenckiej.
2. W przypadku osób posiadających dokument potwierdzający ukończenie szkoły za granicą, uznaje się go za równorzędny świadectwu ukończenia gimnazjum krajowego, na zasadach określonych w przepisach dotyczących systemu oświaty.


Kwalifikacja do odbycia praktyki absolwenckiej w MKiDN następuje na podstawie:

1) zgłoszenia

2) CV.


Przyjęcie na praktykę absolwencką nieodpłatną następuje w drodze rekrutacji.

Praktykę absolwencką nieodpłatną odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką nieodpłatną, zawieranej pomiędzy MKiDN (przyjmującym na praktykę absolwencką), a praktykantem na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Umowę podpisuje Dyrektor Generalny MKiDN lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania MKiDN oraz praktykant. Wzór umowy jest określony w załączniku 

Zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem a MKiDN jest możliwe tylko na łączny okres nieprzekraczający 3 miesięcy.


Zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach wydawane jest na wniosek osoby, która odbyła praktykę absolwencką.

Opinia o odbytej praktyce absolwenckiej jest wydawana przez opiekuna merytorycznego lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej, na wniosek osoby, która odbyła praktykę absolwencką.


Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 02.01.2020 o godz. 10:58 przez Jan Jabłoński