Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Praktyka studencka

Praktykę studencką w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego może odbyć osoba, która:

1) ukończyła co najmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich;

2) posiada skierowanie ze szkoły wyższej, zwanej dalej „Szkołą”, oraz program praktyki studenckiej za­akceptowany przez uprawniony organ Szkoły;

3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenc­kiej w MKiDN (ubezpieczenie przez Szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).


Kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej w MKiDN następuje na podstawie:

1) zgłoszenia

2) skierowania przez Szkołę do odbycia praktyki studenckiej w MKiDN, którego przykładowy wzór jest określony w załączniku 

3) CV.


Po weryfikacji formalnej dokumentów oraz pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zawierane jest pisemne porozumienie pomiędzy MKiDN (przyjmującym na praktykę studencką) a Szkołą (kierującą na praktykę studencką). Porozumienie podpisuje Dyrektor Generalny MKiDN lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania MKiDN oraz osoba upoważniona do reprezentowania Szkoły.

Wzór porozumienia jest określony w załączniku

Osoba, która odbyła praktykę studencką w MKiDN otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.

Opinia o odbytej praktyce studenckiej jest wydawana przez opiekuna merytorycznego lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej, na wniosek osoby, która odbyła praktykę studencką.

Powyższych zasad nie stosuje się do studentów uczelni zagranicznych oraz uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne.


Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 02.01.2020 o godz. 10:55 przez Jan Jabłoński