Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych w MKiDN może odbyć osoba, która:

1) jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
2) zostanie skierowana przez urząd pracy do MKiDN w celu odbycia stażu;
3) spełnia wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wskazane we wniosku osoby kierującej komórką organizacyjną MKiDN, zainteresowaną organizacją stażu dla osoby bezrobotnej;
4) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania stażu.


W ramach organizacji staży MKiDN może współpracować również z organizacjami pozarządowymi.

Staż dla osób bezrobotnych w MKiDN odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą albo prezydentem miasta – właściwym urzędem pracy a MKiDN, na okres od 3 do 12 miesięcy.

Przyjęcie na staż osoby bezrobotnej w MKiDN następuje po uprzednim uzgodnieniu warunków przyjęcia na staż z danym urzędem pracy.

Decyzję o przyjęciu na staż dla osoby bezrobotnej podejmuje osoba kierująca komórką organizacyjną MKiDN, w której będzie się odbywać staż. Decyzja jest poprzedzona rozmową przeprowadzoną przez przedstawiciela komórki organizacyjnej, w której odbywać się będzie staż, z osobą ubiegającą się o odbycie stażu.


Po zakończeniu stażu MKiDN wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych przez osobę bezrobotną zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.Opinię wydaje osoba upoważniona do reprezentowania MKiDN na podstawie opinii sporządzonej przez opiekuna merytorycznego.

Osoba upoważniona do reprezentowania MKiDN poświadcza sprawozdanie z przebiegu stażu (kartę stażu) zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

MKiDN nie rozpatruje indywidualnych wniosków osób bezrobotnych o organizację stażu.


Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 02.01.2020 o godz. 11:02 przez Jan Jabłoński