Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Wolontariat

Wolontariat na rzecz MKiDN może wykonywać osoba, która:

1) posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnianie stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów;
2) jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym;
3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wykonywania świadczeń na rzecz MKiDN.


Kwalifikacja wolontariuszy do wykonywania świadczeń na rzecz MKiDN następuje na podstawie:

1) zgłoszenia,

2) CV.


Wolontariat odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy MKiDN (przyjmującym do wykonywania świadczeń na rzecz MKiDN) a wolontariuszem, na okres nie krótszy niż 30 dni. Porozumienie podpisuje Dyrektor Generalny MKiDN lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania MKiDN oraz wolontariusz. Wzór porozumienia jest określony w załączniku. 


Osoba, która odbyła wolontariat, na podstawie informacji opiekuna merytorycznego o zakresie wykonywanych zadań i obowiązków, otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.

Opinia o odbytym wolontariacie jest wydawana przez opiekuna merytorycznego lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej, na wniosek wolontariusza.


Informację sporządził/a: Katarzyna Baranowska

Ostatnia aktualizacja - 02.01.2020 o godz. 11:01 przez Jan Jabłoński