Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Rejestry fundacji i instytucji kultury

KOMUNIKAT

W związku z tymczasowymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pracowników MKiDN oraz osób odbierających odpisy, kontakt z pracownikiem Zespołu Prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego MKIDN będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl).

W związku z powyższym mogą pojawić się trudności z wydawaniem pełnych i skróconych odpisów oraz dokonywaniem zmian w księgach rejestrowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wszelkie zmiany w księgach rejestrowych będą wykonywane na bieżąco w miarę możliwości.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji zainteresowanym pracownikom w Państwa jednostce/komórce organizacyjnej.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 r. poz. 1330).

Zgodnie z informacją podaną na stronie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa

 • Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu(XLSX).

  Informację sporządził/a: Jadwiga Buttner

  Data dodania 06.10.2021 | Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.xls Pobierz plik | 244 KB
 • Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (XLS)

  Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa

  Data dodania 19.10.2021 | Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (XLS) Pobierz plik | 60 KB
 
 • Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CSV).

  Informację sporządził/a: Jadwiga Buttner

  Data dodania 06.10.2021 | Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CSV) Pobierz plik | 292 KB
 • Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CSV)

  Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa

  Data dodania 19.10.2021 | Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CSV) Pobierz plik | 132 KB
 
Ostatnia aktualizacja - 19.10.2021 o godz. 06:29 przez Jan Jabłoński